AKTİF – PASİF YÖNETİMİ

Amaç

Günümüzde işletmeleri idare etmek ihtiyaçlarını önceden kestirmek ve buna göre yatırım,planlama,stok,borçlanma kararlarını vermek daha çok önem kazanmıştır.Artan iç ve dış rekabet finansal ve idari yönetimin daha aktif ve seri yapılmasını bunun içinde işletmelerin kaynaklarını iyi kullanmaları gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.İşte bunu içindir ki Aktif-Pasif yönetiminin önemi gün geçtikçe artmaktadır.

Özellikle reel sektörde üretime dayalı işletmelerin,muhasebe,finans,planlama sorumluları,genel Müdür ve Yardımcıları,Finansal Analiz ve raporlama ile uğraşan uzmanlar,büyüme,şirket evliliği ve halka açılma sürecini gündemde tutan firma çalışanları,etkin bir finansal planma ve yönetim yağmak isteyen ve yeniden yapılanan banka,finans firmaları yetkilileri için düzenlenmektedir.

İçerik

       AKTİF-PASİF YÖNETİMİ KAVRAMI

 

  Genel Tarihsel süreç

  Türkiye de Aktif-Pasif Yöntiminin Gelişimi

 

       BİLANÇONUN İNCELENMESİ

 

  Aktifin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi 

  Pasifin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi 

 

       AKTİF-PASİF YÖNETİMİNDE ANALATİK YAKLAŞIM

 

  Giriş ve Fon Kaynak Kullanım Kavramı Değerlendirilmesi

  Faiz Marjı Kavramı

  Genel Finansal Rasyolar ve Du Pont Analizi

  Camel Yaklaşımı

  Sermaye Yeterliliği

  Aktif Kalitesi

  Yönetim Kalitesi

  Getiri Durumu

  Likidite Kavramı

  Serbest Fonlar Rasyosu

  Başabaş Noktası

  Finans Sektörü için,Marjinal Mevduat Maliyeti Analizi ve Repo Fiyatlaması

  Aralık ve GAP Analizi Kavramı

  GAP Analizi ve Kullanımı

  Oran Karışım Analizi

  Faiz Riski Yönetimi

  Genel Hatları ile Durasyon Analizi

 

       AKTİF-PASİF YÖNETİMİNDE FİYATLAMA POLİTİKALARI

 

  Fiyatlama Amaçları

  Genel Hatları ile Fiyatlama Yöntemleri

  Başabaş Noktası Yöntemi

  Maliyet+Kar Marjı Yöntemi

  Pazar Fiyatı Yöntemi

  Özel İlişki Fiyatlaması

  Pazarın Kaymağını Alma Yöntemi

 

 

 

 

 

       BİLANÇO DIŞI KALEMLERİN AKTİF-PASİF YÖNETİMİNDEKİ YERİ

 

  Giriş ve tanımlar

  Forwards,Futures,Opsiyon,Swap Kavramları(Genel Hatları)

  Aktif-Pasif Yönetiminde Uygulanması

 

       GENEL HATLARI İLE KUR RİSKİ KAVRAMI

 

  Kur Riski,Enflasyon,Faiz Oranları Kavramı

  Aktif –Pasif Yönetiminde Kur Riskinden Korunma

  Muhasebe Riski ve Döviz Alım Riski

NLP GRUP KURUMSAL

Copyright © 2003 NLP GRUP T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Grup Eğitim Yabancı Dil Kursu 625 sayılı “Özel Öğretim Kurumları Yasası” ile bağlı yönetmelik hükümlerine göre adı geçen Bakanlığın “Kurum açma ve Öğretime başlama” kurallarına uygun olarak açılmıştır ve aynı Bakanlığın denetim ve gözetiminde faaliyet gösterir.