ALTERNATİF FİNANSMAN TEKNİKLERİ

Amaç

Gelişen piyasa şartları hem üretim işletmelerini,hem de finansal sektör işletmelerini farklı yöntemler uygulamak ve bu yolla idari ve mali esneklik sağlama aşamasına getirmiştir.Bu esnekliğin sağlanması için uygulanacak yöntemlerin özetlendiği bu eğitim seminerinde gerçek hayattan uygulamaya dönük örneklerle birlikte işletmelerin özelinde ihtiyaç duydukları alternatif finansman modelleri de incelenecektir.

Gerek üretime dayalı işletmeler,gerek ihracat,ithalat işleriyle uğraşan şirketlerin yöneticileri muhasebe finans uzmanları katılabilecekleri bu eğitim seminerinde ayrıca etkin finansal planlama ve yöntemleri kullanmak isteyen KOBİ ve işletme yetkilileri de katılabilir.

İçerik

 

>       LEASING

 

    Leasing Bilgileri

::        Leasing Nedir?

::        Leasing Neden Önemli?

::        Hangi Yatırım Malları?

::        Kim Faydalanabilir?

::        Leasing Sektörü ve Rekabet

    Leasing İşlemleri, İşleyişi ve Çeşitleri

::        Leasing İşlem Akışı

::        Leasing İşlemi Nasıl Başlar?

::        Leasing İşlemi Ne Kadar Sürer?

::        Leasing İşlemi Nasıl Sonuçlanır?

::        Satıcıya Ödeme Ne Zaman Yapılır?

::        Kira Ödemeleri, Sigorta ve Devir İşlemleri

::        Leasing Çeşitleri

-       Yurtiçi Kirlama ( Domestic Leasing )

-       Uluslararası Kiralama ( Cross-Border Leasing )

-       Satışa Yardımcı Kiralama ( Sales-Aid Leasing )

-       Satış ve Geri Kiralama ( Sale and Lease Back )

::        Leasing’in Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

::        Leasing ve Diğer Alternatif Finansman Tekniklerinin Karşılaştırılması

 

>       FACTORING

 

::      Factoring Nedir?

::      Factoring Türleri

::      Factoring İşleyişi

::      Factoring’in Maliyeti

::      Factoring’in Avantaj ve Dezavantajları

::      Factoring’in Diğer Alternatif Finansman Teknikleri İle Karşılaştırılması

 

>      FORFAITING

 

Tanımı ve Uygulama Alanı

::      Avantajları ve Dezavantajları

::      Forfaiting ve Diğer Teknikler

 

 

 

 

 

 

 

>     TÜKETİCİ / TİCARİ FİNANSMANI

 

::      Tanımı

::      İşleyişi ve Uygulama Alanı

 

>       RİSK SERMAYESİ

 

::      Tanımı ve Uygulama Alanı

::      Çeşitleri

::      Risk Sermayesi’nin Avantajları Nelerdir?

 

>       TÜREV PİYASALAR

 

    Forward

::    Tanımı ve Uygulama Alanı

::    Kur Belirleme İşlemleri

    Swap

::    Swap Nedir?

::    Swap Çeşitleri

    Futures

::    Futures Sözleşmelerinin Tanımı ve Özellikleri

::    Futures Sözleşmelerinin Çeşitleri

::    Futures Piyasaların İşleyişi

    Options

::    Tanımı ve Özellikleri

::    Option Çeşitleri

 

::        BARTER

::        Barter Nedir?

::        İşleyişi

::        Türkiye’de Barter

 

Süre

2 gün

NLP GRUP KURUMSAL

Copyright © 2003 NLP GRUP T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Grup Eğitim Yabancı Dil Kursu 625 sayılı “Özel Öğretim Kurumları Yasası” ile bağlı yönetmelik hükümlerine göre adı geçen Bakanlığın “Kurum açma ve Öğretime başlama” kurallarına uygun olarak açılmıştır ve aynı Bakanlığın denetim ve gözetiminde faaliyet gösterir.