Basel II

Amaç

Başta Kobi’ler ve reel sektör olmak üzere tüm kuruluşların Gerek Globalleşme gerekse BASEL II karşısındaki tutumları ne olmalıdır sorusuna cevap bulmak adına özetlemek mümkündür.

İçerik

………….

1-2007 yılı sonuna kadar başta kobi’ler ve reel sektörün globalleşmenin menfi etkilerinden kurtulmak için neler yapmalıdır?

 

2-BASEL UZLAŞISI

::      Tanışma ,Kısaca Basel’ in Tarihçesi,

::      Basel II Standartları neleri içeriyor?

::      Genel olarak Basel I Basel II Mukayesesi,

::      Basel I,Basel II Uzlaşıları Arasında Sermaye Yeterlilik Oranı(Rasyosu) Değerleme Farkı,

::      Mevzuatımıza ve Basel II’ ye göre KOBİ Tarifi nedir?

::      Derecelendirme notu ve notun düşük çıkması halindeki varsayımlar.

::      Raiting sisteminde derecelendirme sınıfları Basel I Basel II’ye göre geleneksel ve risk odaklı yaklaşım şekilleri,

::      Kredi derecelendirme modellerinde şirket rating’i ve score-card hakkında bilgiler ve olası kriterler,

::      Örnek bir score-card(kobi’ler için bakılabilecek değerler),

-Finansal olmayan bilgiler,

-Kurumun ve esas sermayenin geçmişi,

-Finansal bilgiler,

::      Raiting notuna göre kredi faiz oranları,

::      Basel II’ye göre kabul edilmesi öngörülen teminat çeşitleri,

::      Bankalar,reel sektör/Kobi’ler açısından ayrı ayrı ve bizdeki hali hazırdaki durumları,

::      Derecelendirme ve değerlendirmede risk nasıl kullanılıyor ‘a örnek bir çalışma,

::      Örnek kobi teminatlara göre /kredi vak’a çalımaları(A,B/C,D/E)

::      Örnek kobi kredi çalışması.

3- Reel Sektör/Kobi kuruluşlarının BASEL II karşısındaki tutumları ne olmalıdır?

::     Öneriler,

::      Sorular ve cevaplar

Süre

1 gün

Katılımcı Profili

Kobi’lerin,reel sektör,bankalar ve diğer kuruluşların üst düzey yöneticileri,finansmandan, bütçeden,muhasebeden, kredi değerlendirmeden,ilgili diğer sorumlular,denetçiler ve raportörler ve kendini bu konuda geliştirmek isteyenler.

Katılımcı Sayısı

20

NLP GRUP KURUMSAL

Copyright © 2003 NLP GRUP T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Grup Eğitim Yabancı Dil Kursu 625 sayılı “Özel Öğretim Kurumları Yasası” ile bağlı yönetmelik hükümlerine göre adı geçen Bakanlığın “Kurum açma ve Öğretime başlama” kurallarına uygun olarak açılmıştır ve aynı Bakanlığın denetim ve gözetiminde faaliyet gösterir.