BÜTÇE YÖNETİMİ VE DENETİMİ

İçerik

 

:: Planlamanın Tanımı ve Türleri

:: Bütçeleme Süreci

:: Faaliyetlerin Planlanması

 

::                    İşletme Faaliyet Hacminin Planlanması

::                    Satış Planlaması ve Bütçelemesi

::                    Üretim Planlaması ve Bütçelemesi

::                    İşgücü ve Üretim Araçlarının Planlanması

 

:: Gelirlerin Bütçelenmesi

 

::                    Satış Miktar Bütçesi

::                    Satış Fiyatları Bütçesi

::                    Satış Hasılatı Bütçeleri

::                    Diğer Gelirler Bütçesi

 

:: Giderlerin Bütçelenmesi

 

::                    Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Bütçesi

::                    Genel Yönetim Giderleri Bütçesi

::                    Araştırma ve Geliştirme Giderleri Bütçesi

::                    Finansman Giderleri Bütçesi

::                    Diğer

 

:: Maliyet Bütçeleri

 

::                    İlk Madde ve Malzeme Bütçelemesi

::                    İşçilik Bütçelemesi

::                    Genel Üretim Giderleri Bütçelemesi

 

:: Maliyet – Hacim – Kar Analizleri ( Başabaş Noktası Analizleri )

:: Ürün Karlılığı Analizi

:: Proforma Gelir Tablosu

:: Proforma Bilanço

:: Bütçe Sapmaları ve Analizleri

:: Bütçe Sonuçlarının Raporlanması

 

::       Fiili Verilerin Bütçe ile Karşılaştırılması (Bütçe Takibi ve Denetimi)

::

Süre

2 gün

NLP GRUP KURUMSAL

Copyright © 2003 NLP GRUP T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Grup Eğitim Yabancı Dil Kursu 625 sayılı “Özel Öğretim Kurumları Yasası” ile bağlı yönetmelik hükümlerine göre adı geçen Bakanlığın “Kurum açma ve Öğretime başlama” kurallarına uygun olarak açılmıştır ve aynı Bakanlığın denetim ve gözetiminde faaliyet gösterir.