BÜTÇELEME VE KONTROL TEKNİKLERİ

İçerik

1. Yönetim Fonksiyonları ve Bütçeleme İlişkisi

2. İşletme Bütçeleri Genel Kavramlar

::     Program Bütçe

::     Sorumluluk Bütçesi

::     Esnek Bütçe

::     Öncelik Sıralı ve Sıfır Tabanlı Bütçeler

::     Sermaye Bütçelemesi

3. Temel Bütçeleme İlke ve Kavramları

4. Faaliyetlerin Planlanması ve Projelendirilmesi

::     Satış Tahminleri ve Satış Bütçeleri

::     Satış Tahmininde Kantitatif, Kalitatif Teknikler

::     Üretim Hacminin Planlaması

::     Direkt İşçiliklerin ve İşçilik Saatlerinin Planlanması

::     Üretim Hacminin ve Makine Saatlerinin Planlanması

::     Direkt Madde Kullanımı ve Tedarik Miktar Bütçeleri

::     Direkt Madde Maliyet Giderlerinin Planlanması

5. Gelirlerin Planlanması

::     Satış Hâsılatının Bütçelenmesi

::     Diğer Gelirlerin Bütçelenmesi

6. Giderlerin Planlanması

::     Ücretlerin Bütçelenmesi

::     Genel Üretim Giderlerinin Bütçelenmesi, Giderlerin Gider Yerlerine Göre Bütçelenmesi

::     Amortismanların Bütçelenmesi

::     Pazarlama ve Yönetim Giderlerinin Bütçelenmesi

::     Satış Maliyetlerinin Bütçelenmesi, Diğer Giderlerin Bütçelenmesi

7. Bütçelenmiş Mali Tablolar, Nakit Akışlarının Planlanması ve Bütçeleme

::     Proforma Bilânçonun Hazırlanması

::     Proforma Gelir Tablosunun Hazırlanması

8. Bütçe Kontrol Teknikleri

::     Bütçe Sapmalarının Analiz Edilmesi Raporlanması

::     Sorumluluk Merkezlerinin Ve Amaçların Tanımlanması, Sonuçların Ölçümlenmesi

Süre

2 gün

NLP GRUP KURUMSAL

Copyright © 2003 NLP GRUP T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Grup Eğitim Yabancı Dil Kursu 625 sayılı “Özel Öğretim Kurumları Yasası” ile bağlı yönetmelik hükümlerine göre adı geçen Bakanlığın “Kurum açma ve Öğretime başlama” kurallarına uygun olarak açılmıştır ve aynı Bakanlığın denetim ve gözetiminde faaliyet gösterir.