ÇATIŞMAYLA ETKİLİ BİR ŞEKİLDE BAŞA ÇIKMA

Program Hedefi

Bir çok kişi için iş yaşamı zaten yeterince karmaşıkken bir de buna performansı düşüren çatışmaların sıkıntısı eklendiğinde kişiler arası zorluklar ortaya çıkar ve tansiyonlar yükselir, stres artar. Bu bir günlük program size kişisel karşılıklı etkileşimin doğal yanıyla ilgili yeni bir bakış açısı kazandırıp, sizi cesaretlendirecek. Kurs sonrasında çatışma çözme uygulamaları yapma fırsatınız olacak ve bunları kendi şirketinizin verileri bağlamında yapabileceksiniz.

Katılımcılara çatışmaları tanımayla ilgili kısa bir kurs öncesi egzersizi yaptırılacak. Ke4ndi çatışma çözme stratejilerini tanıma fırsatı yakalayacaklar ve kendi bağlamlarına uygun yenilerini geliştirecekler.

Programdan sonra katılımcılar eğitmenden, uygulama yaklaşımlarını tartışmak ve daha ileri düzeyde koçluk sunumu için değerlendirme alacaklar.

Bu programı tamamlayan katılımcılar:

  • Kendi şirketlerindeki çatışmaların nedenini, doğasını, yarar ve zararlarını teşhis edebilecektir.
  • Kendi şirketleri bağlamında çatışmalarla ilgilenirken yaklaşım esnekliği geliştireceklerdir.
  • Gelecekte ortaya çıkabilecek çatışma durumlarına güvenle, daha büyük bir farkındalık ve esneklikle yaklaşacaklardır.

Program İçeriği

  • Çatışmayı keşfetmek – çatışma her zaman arzu edilmeyen bir şey midir? Çatışma doğru bir şekilde ele alındığında bireylere ve ekiplere ne gibi olumlu yararlar sağlayabilir?

 

  • Aksiyon içinde çatışma – çatışma ne kadar kolay gelişebilir, bakış açısını değiştirmek, çatışma senaryoları

 

  • Kişisel çatışmaları ele alma – Thomas Killman’ ın Modeli, tercih edilen çatışma stratejilerinin değerlendirilmesi ve kişisel etkinlik üzerindeki etkileri.

 

  • Çatışma yöntemi – gelişmesini anlam ve tanıma yoluyla etkin çatışma yönetimi. Çatışmaya müdahalede dört farklı üslup – Transaksiyonal Çözümleme.

 

  • İşlemsel gelişim planlaması – çeşitli çatışma durumlarını tekrar ele alma, önceki yaklaşımlara yeniden bakış ve daha farklı, daha uygun yaklaşımları planlama.

Program Süresi

1 Gün

Katılımcı Sayısı

Maksimum 18 kişi önerilmektedir.

Katılımcı Profili

İş yeri çatışmaları ve anlaşmazlıklarının çözümünü gözden geçirmek isteyen her düzeyden yöneticiler ve çalışanlar için.

NLP GRUP KURUMSAL

Copyright © 2003 NLP GRUP T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Grup Eğitim Yabancı Dil Kursu 625 sayılı “Özel Öğretim Kurumları Yasası” ile bağlı yönetmelik hükümlerine göre adı geçen Bakanlığın “Kurum açma ve Öğretime başlama” kurallarına uygun olarak açılmıştır ve aynı Bakanlığın denetim ve gözetiminde faaliyet gösterir.