COACHING

Program Hedefi”Coaching – Yönetimde Koçluk Becerileri” programında, katılımcıların ‘coaching’ süreci içerisinde yer alan hedef belirleme, görevlendirme, motivasyon ve geri bildirim becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir.

Program İçeriği

‘Coaching’in Yöneticilikteki Rolü ve Önemi

‘Coaching’ Sürecinin Aşamaları

Hedef Belirleme

Görevlendirme

Motivasyon

Geri Bildirim

Hedef Belirleme

Hedef Belirleme Adımları

Etkili Hedef Belirleme Kriterleri

Bireysel Hedefler Hakkında Farkındalık Oluşturmak

Bireysel Hedeflerle Kurum Hedefleri Arasında Bağlantı Kurmak

Görevlendirme

Görevlendirme Süreci

Görevlendirme Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular

Motivasyon

Farklı Motivasyon Tarzları

Motivasyon Stratejileri

Geri Bildirim Teknikleri

Olumlu / Olumsuz Geri Bildirim Verme Becerileri

Ödül ve Cezayı Dengelemek

Öğrenme Stilleri

Ast İçin Rol Model Oluşturmak

Zor Davranışlarla Başa Çıkmak

Rol Oyunları ve Uygulamalar

Program Süresi

2 Gün (16 saat)

Katılımcı Sayısı

Maksimum 16 kişi önerilmektedir.

Katılımcı Profili

İlk ve orta kademe yöneticiler.

NLP GRUP KURUMSAL

Copyright © 2003 NLP GRUP T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Grup Eğitim Yabancı Dil Kursu 625 sayılı “Özel Öğretim Kurumları Yasası” ile bağlı yönetmelik hükümlerine göre adı geçen Bakanlığın “Kurum açma ve Öğretime başlama” kurallarına uygun olarak açılmıştır ve aynı Bakanlığın denetim ve gözetiminde faaliyet gösterir.