COACHING

COACHING TRAINING

İş Hayatına Yönelik 5 Günlük Bir Program

Bu program kimler için?

Bu başlangıç programı, iş hayatında koçluk bilincini geliştirmek isteyenlere birtakım anahtar beceriler ve anlayış kazandırmak için tasarlanmıştır. Programa katılabilecek kişiler arasında şunlar yer almaktadır:

Müdürler, Yöneticiler, Şefler, Ekip Liderleri, Eğitmenler,Öğretmenler, İK Uzmanları, Konuşmacılar
ve, tabii ki, bir organizasyonda zaman zaman meslektaşlarına yardım etmesi beklenen tüm bireyler için. Bu kursta geliştirilen beceriler aynı zamanda özel yaşamda kullanmak için de ideal.

Programın Kişilere ve Organizasyonlara Faydaları Nelerdir?

Bu güçlü ve kullanışlı programın sonunda, katılımcılar kendilerine ve etrafındakilere yardım etmek için gerekli birtakım becerileri ve anlayışı kazanacak, etkin hedefler belirleyip bunları başarabilecekler. Organizasyonlara getireceği uzun vadeli faydalar arasında ise şunlar yer almaktadır:

Üretkenliğin artması, Personel cirosunda azalma, Moralin yükselmesi, Bağlılığın artması, Esnekliğin artması.

Bu beş günlük KOÇLUK programı, başarılı olan öğrencilere uluslar arası gecerli Coaching Certficate alma hakkı sağlayacak ve bu kişiler kendileri ve başkaları için koçluk yapabileceklerdir.

Bu program iş dünyasında Koçluk yapmak ya da bir Yaşam Koçu (Life Coach) olmak için en yüksek düzeyde koçluk becerileri geliştirmek isteyen herkes için hazırlanmıştır. Bu tam bir programdır. Becerileri ve teknikler yanında size danışanlarla çalışırken uyulması gereken etik yaklaşımı da aktaracaktır.

Bu program şunları içermektedir:

Koçluk nadir ve kim yapabilir? Koçluk çatısı
NLP’ nin önvarsayımlar NLP’ nin sütunları
Şimdiki Ruh Halinden Arzulanan Ruh Haline Geçiş Modeli Sonuçları için iyi biçimlenmiş koşullar Çözüm Odaklı Yaklaşımlar
Ruh Hali Yönetimi Uyum
Ayak Uydurmak ve Yönlendirmek Kalibrasyon
Duyusal Keskinlik Temsil sistemleri
Yüklemler Göz Kalıpları
Sinestezi ve Fobi Tedavisi İçeriden Gözlem – Dışarıdan gözlem
Meta Model Milton Modeli
Derin ve Yüzeysel Metaforlar Temel Endüksiyonlar
Yararlı Ruh Hallerini Yönetmek Stratejiler
Alt Sistemler İkinci Dereceden Kazançlar
Ölçekleme ve Dizi Oluşturma Yeni Davranış Yaratma
Koçluk Birleşmeleri Yaratmak Zaman Çizgisi Teknikleri
Koçluğun etiği ve standartları Sözleşmeler

Bu program interaktif ve uygulamalı bir program olacaktır. Bunun anlamı, tüm katılımcılar yeni beceriler geliştirirken, birbiriyle çalışma ve birbirine koçluk yapma fırsatı elde edecektir. Eğitmenden ve diğer katılımcılardan alınan destekleyici geribildirimler, güvenli ve yaratıcı bir uygulama ortamı yaratacaktır.

NLP GRUP KURUMSAL

Copyright © 2003 NLP GRUP T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Grup Eğitim Yabancı Dil Kursu 625 sayılı “Özel Öğretim Kurumları Yasası” ile bağlı yönetmelik hükümlerine göre adı geçen Bakanlığın “Kurum açma ve Öğretime başlama” kurallarına uygun olarak açılmıştır ve aynı Bakanlığın denetim ve gözetiminde faaliyet gösterir.