DEĞİŞİM VE LİDERLİK

Program Hedefi

“Değişim ve Liderlik” programında, katılımcılara değişimi yönlendirmeyi hedefleyen bir kurum kültürünün oluşmasına katkıda bulunacak bilgi ve tutumları kazandırmak hedeflenmektedir.

Program İçeriği

21.yy’da Değişimin Gerekliliği

Değişimin Tanımı

Çevre ve Kurum İçi Koşullardaki Değişim

Değişim İçin Altı Farklı Yaklaşım

Rasyonel, Sosyal-Psikolojik, Davranışçı, Zorlayıcı-Otoriter, Motivasyonel
ve Sistem Yaklaşımı

Değişimin Analizinde Sistem Yaklaşımı ve Alt Sistemler

Yapısal, Teknolojik, Değer / Kültürel, Psikososyal ve Yönetsel Alt
Sistemler

Değişim ve Liderlik

Liderliğin Tanımı

Lider ve Yönetici Arasındaki Farklar

Liderlik Teori ve Stilleri

Değişim Liderlerinin Nitelikleri

Değişim Liderlerinin Yaptıkları Dört Temel Hata

Değişime Liderlik Etmenin Sekiz Aşaması

Bir Aciliyet Duygusu Oluşturmak

Güçlü Yönetsel Koalisyon Oluşturmak

Bir Vizyon Yaratmak

Vizyonu Çalışanlara İletmek

Çalışanları Vizyon Doğrultusunda Hareket Etme Yönünde Yetkilendirmek

Kısa Vadeli Kazanımları Yaratmak ve Planlamak

Gelişmeleri Konsolide Etmek ve Daha Fazla Değişim Üretmek

Yeni Yaklaşımları Kurumsallaştırmak

Grup Çalışmaları ve Uygulamalar

Program Süresi

2 Gün (16 saat)

Katılımcı Sayısı

Maksimum 16 kişi önerilmektedir.

Katılımcı Profili

Orta ve üst kademe yöneticiler.

NLP GRUP KURUMSAL

Copyright © 2003 NLP GRUP T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Grup Eğitim Yabancı Dil Kursu 625 sayılı “Özel Öğretim Kurumları Yasası” ile bağlı yönetmelik hükümlerine göre adı geçen Bakanlığın “Kurum açma ve Öğretime başlama” kurallarına uygun olarak açılmıştır ve aynı Bakanlığın denetim ve gözetiminde faaliyet gösterir.