EĞİTİCİ EĞİTİMİ

Program Hedefi“Eğitici Eğitimi” programında, katılımcıların kurum performansına katkıda bulunacak eğitim programları tasarlayabilmeleri ve sunabilmeleri amacıyla, eğitimcilik becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Program İçeriği

Eğitimin Kurum Performansına Etkisi

Öğrenme Psikolojisi

Yetişkin Eğitiminin Özellikleri

Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi

Katılımcı Profilinin Analizi

Hedefe Yönelik Eğitim Tasarımı

Hedef ve İçeriğin Oluşturulması

Eğitim Planı

Eğitim Yöntemlerinin Seçimi

Eğitim Malzemelerinin Hazırlanması ve Etkin Kullanımı

Eğitimcilik Becerileri

Eğitim Heyecanı İle Baş Çıkma Teknikleri

Sözcükleri Doğru ve Etkili Kullanma

Beden Dili ve Ses Kalitesi

Soru Sorma ve Dinleme Teknikleri

Katılımcı Tepkilerini İzleme

Gelişime Yönelik Geri Bildirim Teknikleri

Eğitimci – Katılımcı İlişkileri

Zor Davranışlar ve Zor Durumlarla Başa Çıkma Teknikleri

Eğitimin Değerlendirilmesi ve Yeni Eğitimlere Veri Sağlanması

Eğitim Provaları

Kameraya Kaydedilen Eğitim Provalarının İzlenmesi ve Katılımcılara
Geri Bildirim Verilmesi

Program Süresi

2 Gün (16 saat)

Katılımcı Sayısı

Her bir katılımcının kameraya kaydedilen eğitim provalarının izlenip geri bildirim verilmesinden dolayı, katılımcı sayısı maksimum 8 kişi önerilmektedir.

Katılımcı Profili

Yeni eğitim vermeye başlayacak olanlar ve deneyimli eğitimciler.

NLP GRUP KURUMSAL

Copyright © 2003 NLP GRUP T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Grup Eğitim Yabancı Dil Kursu 625 sayılı “Özel Öğretim Kurumları Yasası” ile bağlı yönetmelik hükümlerine göre adı geçen Bakanlığın “Kurum açma ve Öğretime başlama” kurallarına uygun olarak açılmıştır ve aynı Bakanlığın denetim ve gözetiminde faaliyet gösterir.