EĞİTİMCİ OLMAYANLAR İÇİN EĞİTİM YÖNETİMİ

Program Hedefi”Eğitimci Olmayanlar İçin Eğitim Yönetimi” programında, kurum içerisinde eğitim vermeyen, ancak eğitim faaliyetlerinin organizasyonu, takibi ve raporlanmasından sorumlu olan çalışanların, eğitim yönetimi hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.

Program İçeriği

Eğitim Yönetiminin Kurum Performansına Katkısı

Eğitim Yönetiminin İnsan Kaynakları Fonksiyonları İle İlişkisi

Eğitim Stratejilerinin Belirlenmesi

Eğitim İhtiyaç Analizi

Eğitim İhtiyaç Analizi Amaç ve Yöntemleri

Eğitim İhtiyaç Analizinde Karşılaşılan Sorunlar

Eğitim Planlaması

Eğitim Planlama Kriterleri

Takvimlendirmede Dikkat Edilmesi Gereken Konular

Eğitim Programı Seçimi

İç ve Dış Kaynak Seçim Kriterleri

Eğitim Kategorileri

Eğitim Yöntemleri

Eğitim Organizasyonu ve Lojistik

Organizasyon ve Lojistikte Dikkat Edilmesi Gereken Konular

Eğitim Değerlendirme

Eğitim Değerlendirme Aşamaları

Eğitim Değerlendirme Araçları

Eğitim Kayıtlarının Takibi

Program Süresi

1 Gün (8 saat)

Katılımcı Sayısı

Maksimum 16 kişi önerilmektedir.

Katılımcı Profili

Kurum içerisinde eğitim vermeyen, ancak eğitim faaliyetlerinin organizasyonu, takibi ve raporlanmasından sorumlu olan çalışanlar.

NLP GRUP KURUMSAL

Copyright © 2003 NLP GRUP T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Grup Eğitim Yabancı Dil Kursu 625 sayılı “Özel Öğretim Kurumları Yasası” ile bağlı yönetmelik hükümlerine göre adı geçen Bakanlığın “Kurum açma ve Öğretime başlama” kurallarına uygun olarak açılmıştır ve aynı Bakanlığın denetim ve gözetiminde faaliyet gösterir.