EKİP ÇALIŞMASI

Program Hedefi“Ekip Çalışması” programında; katılımcılara ekip çalışmasının temel unsurlarını uygulama ağırlıklı olarak kazandırmak hedeflenmektedir.

Program İçeriği

Ekip Çalışmasının Kurum Performansına Etkisi

Ekip Çalışmasının Unsurları

Ekip Kavramı

Ekip ve Grup Farkları

Ekip Oluşum Süreci

Ekip İçi Etkili İletişim

Ekip İçerisinde Bilgilenme

Ekip İçi İlişkiler

Ekip Çalışması İçerisinde Öğrenme Becerileri

Ekip Karakteristikleri

Ekip İçerisinde Farklı Tutum ve Davranış Modelleri

Ekip Atmosferi

Ekiplerde Karar Alma

Grup Çalışmaları ve Uygulamalar

Program Süresi

1 Gün (8 saat)

Katılımcı Sayısı

Maksimum 16 kişi önerilmektedir.

Katılımcı Profili

Tüm çalışanlar.

NLP GRUP KURUMSAL

Copyright © 2003 NLP GRUP T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Grup Eğitim Yabancı Dil Kursu 625 sayılı “Özel Öğretim Kurumları Yasası” ile bağlı yönetmelik hükümlerine göre adı geçen Bakanlığın “Kurum açma ve Öğretime başlama” kurallarına uygun olarak açılmıştır ve aynı Bakanlığın denetim ve gözetiminde faaliyet gösterir.