ETKİLİ EKİP GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ

Bu son derece dinamik ve interaktif program, ekip liderinin ekiplerinden maksimum verimi almalarına yönelik olarak hazırlanmıştır. Rol yapma, vaka ve grup çalışmaları yoluyla, tek başına iş tecrübesiyle kazanılamayacak ekip yönetim becerileri katılımcılara verilecektir.

Program Hedefi 

Program katılımcının;
Objektif olarak kendi liderlik tarzını analiz edebilmesini,
Yönetimde zayıf ve güçlü yanlarını irdeleyebilmesini,
Ekiplerin etkili performans elde edebilmesini etkileyen engelleri tanıyabilmesini ,
Sistematik ekip geliştirme stratejisi oluşturabilmesini,
Ekip gelişimini başarılı performanslara yöneltme becerisi kazanmasını sağlamayı amaçlar.

Program İçeriği


Ekipler ve ekip gelişimi

 • Ekiplerin stratejik sonuç elde etmedeki gözardı edilemez rolü
 • Başarılı ekiplerin tanımlanması ve özellikleri
 • Başarılı ekip gelişimine engeller
 • Çeşitli ekip yapıları
 • Ekip gelişim stratejileri

Ekip üyelerinin rol ve sorumlulukları

 • Ekip içindeki güç dengelerinin belirlenmesinin önemi ve bunun eksikliğinin olası sonuçları
 • Ekip dinamiği ve roller
 • Ekip içindeki rol tercihiyle görev talebi arasındaki çelişki ve bunun birey/ekip performansına etkisi
 • Rol davranışlarının belirlenmesi ve ele alınması
 • Dengeli ekip özellikleri

Özel ekip yapıları

 • Belirli projelerde çapraz fonksiyon ekiplerin kullanımı
 • Farklı kültürlerden ve/veya uzak ekiplerin yönetimi

Ekibe liderlik etmek

 • Ekip liderinin hayati rolü
 • Ekip başarısını etkileyebilecek çeşitli liderlik becerileri
 • Liderlik tarzlarının ve ekip hedeflerine uygunluğunun gözden geçirilmesi
 • Ekip içi roller ve davranış biçimlerine ilişkin bilgilerin ekip ihtiyaçlarına ve iş tercihlerine olan duyarlılığa faydaları

Ekip rolü tercihleri

 • Katılımcıların ekip rol tercihleri
 • Ekip rol tercihinin diğer ekip üyelerine etkisi
 • Ekip rol tercihinin liderlik, karar verme, kişisel beceriler ve ekip geliştirme becerileri açısından anlamı

İletişim ve gelişim

 • Ekip üyeleri arasında iletişim
 • Ekip – yönetim arasında iletişim
 • Destekleyici iletişim
 • Yapıcı geribildirim

Ekip karar alma prosesi

 • Veri toplama ve ekip problem çözme teknikleri
 • Etkin ve düzenli toplantılar
 • Ekip düşünmesinin önüne geçmek ve yaratıcılık

Anlaşmazlıkların çözümü

Program Süresi

2 Gün

Katılımcı Sayısı

Maksimum 18 kişi önerilmektedir.

Katılımcı Profili

Orta ve alt kademede yönetici olarak çalışan, ekiplerinden veya iş gruplarından daha yüksek performans elde etmek isteyen tüm fonksiyonel grup liderleri

NLP GRUP KURUMSAL

Copyright © 2003 NLP GRUP T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Grup Eğitim Yabancı Dil Kursu 625 sayılı “Özel Öğretim Kurumları Yasası” ile bağlı yönetmelik hükümlerine göre adı geçen Bakanlığın “Kurum açma ve Öğretime başlama” kurallarına uygun olarak açılmıştır ve aynı Bakanlığın denetim ve gözetiminde faaliyet gösterir.