ETKİN İNSAN YÖNETİMİ

Bir yönetici olarak, tam anlamıyla etkili olabilmek için gerekli özelliklerden birisi de, diğerlerini yönetebilme yeteneğidir. Yanınızda çalışanların katılımı olmadan herhangi bir başarıya imza atmanız düşünülemez. Bu durumda onların kişisel gelişimi ve özellikle değişim süreçlerine adaptasyonları hayati önem taşır. Her yönetici, değişik karakterlerdeki çalışanlardan motivasyonu yüksek, başarılı ekipler kurma ihtiyacı duyar. Bu program, tüm bu sayılanları gerçekleştirmenin ipuçlarını sunmaktadır.

Program Hedefi

Yöneticinin günlük iş akışında karşılaşacağı, yönetim etkinliğini azaltan olay ve gelişmeleri tanıtmak,
Yönetim esasları açısıyla çözüm arama yaklaşımı kazandırmak,
Temel yönetim kavramlarını tanımlama ve irdeleme olanağı yaratmak,
Katılımcının, kendi insan yönetimi sistemini sorgulayarak, insan yönetiminde değerlere ve kriterlere daha bilinçli yaklaşmasını ve ekibinin performansını arttırabilmesini sağlama,
Yöneticilerin ve çalışanların rollerini irdeleme,
Etkili insan yönetimini başarılı performansa yöneltmenin yollarını tartışma, amaçlarını taşır.
Kimler katılmalı?

Orta ve alt kademede yönetici olarak çalışan, ekiplerinden veya iş gruplarından daha yüksek performans elde etmek isteyen tüm fonksiyonel grup liderleri, proje veya program koordinatörlüğü görevini üstlenmiş yönetici adayları.

Program İçeriği

Yeni yönetim gerçekleri

 • İnsan yönetiminin sürekli dinamiğini etkileyen faktörleri tanıma:
 • Organizasyon kültürü
 • Takım çalışması
 • Kişisel motivasyon

Planlama, organize etme

 • Yönetim planlaması ve kontrolü kavramlarının açıklanması ve uygulanması
 • Belirli hedeflere ulaşmak için kendiniz ve yanınızdakiler için hareket planı oluşturmanın yolları
 • Önceliklerin tespiti, kaynakların kullanılması, görev ve sorumlulukların paylaştırılması

Problem çözme ve karar verme

 • Farklı yapıdaki problemler
 • Problem çözümünde karşılaşılan engeller ve bunları aşmanın yolları
 • Rasyonel karar verme için teknik geliştirme
 • Yaratıcı problem çözme tekniklerinin etkili kullanımı

Yetki devrinin yöneticilere faydaları

 • Etkin yetki devrinde yöneticinin rolü
 • Yetki devri süreci
 • Yetki devrinin kazandırdıkları


Çalışanları motive etmek

 • Çalışanların yaptıkları işleri performans ve çaba kriterleriyle değerlendirip ödüllendirme
 • İşleri insanların ilgisini çekecek ve katılımından zevk alacakları hale getirmek
 • İş yerinde uygulanmak üzere bir hareket planı geliştirmek

Bilgi alışverişi (Feedback)

 • İnsanların davranışlarına objektif yaklaşmayı öğrenme
 • Bilgi akışını geliştirme ve kullanmayı öğrenme
 • İnsan ilişkilerini geliştirerek bunun yapıcı bilgiye faydalı olmasını sağlamak

Grup dinamikleri ve takım halinde çalışmak

 • Takımlar neden başarılı/başarısız olurlar?
 • Grup liderinin rolünün önemi ve bu rolde daha etkili olamanın yolları
 • Kişilerin gruba katılımlarını tanımlama
 • Takımların gelişim süreçlerini analiz etme ve ekibin bu süreçteki yerini belirleme

Liderlik

 • Belirsizlik ve değişim süreçlerinde bir liderden beklenen görevler
 • Liderlik özelliklerini bir vizyon yaratma ve paylaşmada kullanma
 • Liderlik stilinizi tanımlayıp değişik durumlar için yeterliliğini sorgulama

Performans yönetimi

 • Yönetim yaklaşımlarını sorgulayarak yapıcı katkılar sağlama ve kişisel yaklaşımı daha etkin kılma
 • Ekip için tam anlamıyla tanımlanmış ve gerçekçi hedefler belirlemeyi öğrenme
 • İyi bir dinleyici olma
 • Ekip geliştirme ve yönetme
 • Ekibinizin ihtiyaçlarını belirleme ve bunları karşılayacak alternatifler geliştirme
 • Eğitim, motivasyon ve gelişim çabasına insanların verdiği farklı tepkileri değerlendirme ve bunlardan yararlanma yolları

Değişim yönetimi

 • Güncel değişim dinamiklerinin incelenmesi
 • Değişimi tanımlayıp takım elemanlarının direnmelerini önleme ve onlara uygun bir süreç haline getirme
 • İnsanları değişim için cesaretlendirmenin yolları

Uyuşmazlıkların ele alınışı

 • Sağlıklı ve sağlıksız çatışma ayrımı
 • Çatışmadan yararlanmanın yolları
 • Gruplararası yıkıcı çatışmaları önlemenin yolları

Kişisel bakış açısıyla çatışmayı ele alıp sorgulama 

Program Süresi

3 Gün

Katılımcı Sayısı

Maksimum 18 kişi önerilmektedir.

Katılımcı Profili

NLP GRUP KURUMSAL

Copyright © 2003 NLP GRUP T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Grup Eğitim Yabancı Dil Kursu 625 sayılı “Özel Öğretim Kurumları Yasası” ile bağlı yönetmelik hükümlerine göre adı geçen Bakanlığın “Kurum açma ve Öğretime başlama” kurallarına uygun olarak açılmıştır ve aynı Bakanlığın denetim ve gözetiminde faaliyet gösterir.