ETKİN SATIŞ BECERİLERİ

Program HedefiProgram, müşteri tatmininde süreklilik ve satış etkinliğini artırmak için gerekli becerileri kazandırmayı amaçlar

Süre ve katılımcı sayısı

2-3 gün, 61/2 saat / gün; ideal katılımcı sayısı 12, maksimum katılımcı sayısı 16.

Program İçeriği

Satış çalışanlarının değişen rolü

 • Temel aktivite ve becerilerin sınanması

 • Kişilerin satış hakkındaki önyargılarının analiz edilmesi

 • Satışta çalışanların değişen rolünün tanımlanması

Satışta İlişki Geliştirme

 • Etkin dinleme.

 • Müşterilerle ilişki geliştirmenin önemi

 • Sözlü ve sözsüz iletişimin kullanımı

Satışın Basamakları

 • Satış basamaklarının tanımlanması

Ürün / Hizmet kazancı analizi

 • Satışta ihtiyacın doğru tanımlanması

 • İhtiyaca uygun doğru ürün ve çözümün oluşturularak sunumu

 • Ürün / hizmet özelliklerinin kazanca dönüştürülmesi

 • İlave ve alternatif satış fırsatları

Itirazları satışa dönüştürmek

 • Şikayetlerle başa çıkmak

 • Tereddütlerle başa çıkmak

 • İtiraz ve engellerin üstesinden gelmek.

Satışın sonuçlandırılması

 • Kar/Kazanç sözünün alınması.

 • Muhtemellik / Olası yeni işlerin araştırılması.

Zaman ve mekan organizasyonu

 • Satışta mekan yönetimi

 • Zamanın iyi kullanımı

Pratik yaklaşım

 • Öğrenilmiş becerinin uygulamaya geçirilmesi.

Kişisel hareket planının tamamlanması.
Program Süresi

2-3 Gün

Katılımcı Sayısı

Maksimum 18 kişi önerilmektedir.

Katılımcı Profili

Satış sürecinde yer alan ve satış yapan tüm çalışanlar.

NLP GRUP KURUMSAL

Copyright © 2003 NLP GRUP T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Grup Eğitim Yabancı Dil Kursu 625 sayılı “Özel Öğretim Kurumları Yasası” ile bağlı yönetmelik hükümlerine göre adı geçen Bakanlığın “Kurum açma ve Öğretime başlama” kurallarına uygun olarak açılmıştır ve aynı Bakanlığın denetim ve gözetiminde faaliyet gösterir.