İş Dünyasına Eğitim Tasarlama ve Değerlendirme

İş Dünyasına yönelik bir eğitimi nasıl tasarlar ve nasıl etkinliğini değerlendirirsiniz? Bu konu günümüzde bir çok profesyonel eğitimciye meydan okumaktadır.

 

Program Hedefi

Bu programın sonunda katılımcılar:

 

 • Eğitim gereksinimleri çözümlemesinin (EGÇ) ve tasarımın, eğitim döngüsünde uyuştuklarını gösterebilecek.

 

 • EGÇ (ingilizcesi TNA) ile tasarım için zorunlu süreçleri belirleyecek.

 

 • Eğitim gereksinimlerini tanımayı olanaklı kılan yöntemleri açıklayacak.

 

 • Eğitim tasarımı düzeyinde gerekli soruları sorabilecek.

 

 • Eğitimin tam olarak neye mal olacağını anlayacak.

 

 • Birbirleriyle bağıntılı, etkili eğitimler tasarlayabilecek.

 

 • Eğitim malzemelerini eğlenceli ve etkin kullanabilecek.

 

 • Kursu geliştirme süresini azaltacak.

 

 • Konuyla ilgili yeni aletler geliştirip, uygulayabilecek.

 

Program İçeriği

 • İş dünyasının konularıyla ilgili Eğitim Gereksinimleri Çözümlemesi (EGÇ) (Training Needs Analysis – TNA)

 • Bireyin gelişim gereksinimleriyle ilgili EGÇ

 • Veri kaynakları

 • Sizin şirketiniz içindeki EGÇ – işinizle ilgili bir örnek olay çalışmaları, görsel malzemeler, egzersizler ve kurs notları

 • Değerlendirmeye giriş – bu eğitimi nasıl, niçin ve kimin için hazırlıyorsunuz.

 • Konuları açıklığa kavuşturmak

 • Veri toplama ve çözümleme

 • Bir kursun A’ dan Z’ ye tasarlanması

 • Mükemmel eğitim malzemelerinin geliştirilmesi – örnek olay çalışmaları, görsel malzemeler, egzersizler ve kurs notları

 • Eğitimi iş dünyasına sunmak

 

 

Program Süresi

3 Gün

Katılımcı Sayısı

Maksimum 18 kişi önerilmektedir.

Katılımcı Profili
İş dünyasına yönelik eğitim planının neleri gerektirdiği ve sonuçlarının neler olabileceği konusunda açık ve kesin bir görüş kazanmak isteyen her profesyonel eğitimci için hazırlanmıştır.

NLP GRUP KURUMSAL

Copyright © 2003 NLP GRUP T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Grup Eğitim Yabancı Dil Kursu 625 sayılı “Özel Öğretim Kurumları Yasası” ile bağlı yönetmelik hükümlerine göre adı geçen Bakanlığın “Kurum açma ve Öğretime başlama” kurallarına uygun olarak açılmıştır ve aynı Bakanlığın denetim ve gözetiminde faaliyet gösterir.