KARAR ALMA VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

Program Hedefi

“Karar Alma ve Problem Çözme Becerileri” programında, katılımcıların karar alma ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Program İçeriği

Ekip Performansı Açısından Karar Alma ve Problem Çözme Becerilerinin Önemi

Karar Alma Becerileri

Ekip Kararı Alma Yöntemleri

Karar Alma Süreci

Bireysel ve Ekip Kararlarının Farkları, Avantaj ve Dezavantajları

Karar Alma Sırasında Çalışanlarda Gözlemlenen Davranışlar

Bireysel Farklılıklardan Ekip Kararına Geçiş Süreci

Karar Alma Sürecinde Çevresel Faktörler

Problem Çözme Becerileri

Problemin Tanımı

Problemin Yanlış ve Eksik İfadesi

Problem Analiz Teknikleri

Problem Çözme Süreci

Problem Çözme Sırasında Ortaya Çıkan Davranışlar

Çatışma Yönetimi Teknikleri

Uygulamalar

Program Süresi

1 Gün (8 saat)

Katılımcı Sayısı

Maksimum 16 kişi önerilmektedir.

Katılımcı Profili

İlk ve orta kademe yöneticiler.

NLP GRUP KURUMSAL

Copyright © 2003 NLP GRUP T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Grup Eğitim Yabancı Dil Kursu 625 sayılı “Özel Öğretim Kurumları Yasası” ile bağlı yönetmelik hükümlerine göre adı geçen Bakanlığın “Kurum açma ve Öğretime başlama” kurallarına uygun olarak açılmıştır ve aynı Bakanlığın denetim ve gözetiminde faaliyet gösterir.