KİŞİLER ARASI ETKİN İLETİŞİM

Program Hedefi

“Kişiler Arası Etkin İletişim” programında, kurum içi iletişim ve bilgi akışının artırılması amacıyla, katılımcıların kişiler arası iletişim becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Program İçeriği

İletişimin İş Performansı Açısından Önemi

Kişiler Arası Etkin İletişimin Kazandırdıkları

İletişimin Tanımı

İletişimin Hedefleri

Kurum İçi Etkin İletişim

Kurum İçi İletişim ve Bilgi Akışının Önemi

Kişiler Arası İletişim Süreci

Düşünme Sürecinin İletişime Etkisi

Düşünme Sürecinde Yapılan Yanlışlar

Algılama ve Düşünme Farklılıkları

Varsayımlar, Şartlanmalar ve İnançlar

Algıda Seçicilik ve Genellemeler

Etkin İletişim Becerileri

Aktif Dinleme

Soru Sorma Becerileri

Doğru Sözcükleri Kullanma

Beden Dilini ve Sesi Etkin Kullanmak

Geri Bildirim

İletişim Uygulamaları

Program Süresi

1 Gün (8 saat)

Katılımcı Sayısı

Maksimum 16 kişi önerilmektedir.

Katılımcı Profili

Tüm çalışanlar.

NLP GRUP KURUMSAL

Copyright © 2003 NLP GRUP T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Grup Eğitim Yabancı Dil Kursu 625 sayılı “Özel Öğretim Kurumları Yasası” ile bağlı yönetmelik hükümlerine göre adı geçen Bakanlığın “Kurum açma ve Öğretime başlama” kurallarına uygun olarak açılmıştır ve aynı Bakanlığın denetim ve gözetiminde faaliyet gösterir.