KİŞİSEL DEĞİŞİM VE MOTİVASYON

Program Hedefi”Kişisel Değişim ve Motivasyon” programında, 21.yy profesyonellerine yaşadıkları değişime hızlı uyum sağlayabilmeleri ve değişimden rekabet avantajı elde edebilmeleri için gereken esnek düşünce ve davranış kalıplarını kazandırmak hedeflenmektedir.

Program İçeriği

21.yy İş Dünyasında Değişim

Değişimin Doğası

Değişime Direnç ya da Değişime Uyum

Geçiş Dönemlerinin Zorlukları

Uyum Problemleri

Sınırlayıcı İnançlar

Kişisel Hareket Alanını Genişletmek

Kişisel Değişim Süreci

Kişisel Vizyon Belirlemek

İş ve Özel Yaşamdaki Değerleri Dengelemek

Harekete Geçmek İçin Gereken Kişisel Motivasyonu Sağlamak

Etkili Hedefler Belirlemek

 

Hedeflere Ulaşmak İçin Gereken Davranışları Belirlemek ve                 Önceliklendirmek

Çevresel Koşulları Düzenlemek

Kişisel Motivasyon

İç ve Dış Motivasyon Tanımları

Kişisel Motivasyonu Olumlu ve Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler

Sosyal Roller ve Kişisel Motivasyona Etkileri

Motivasyon Yönleri

Uzaklaşmacı ve Yaklaşmacı Motivasyon

Motivasyon Uygulamaları

Grup Çalışmaları ve Uygulamalar

Program Süresi

2 Gün (16 saat)

Katılımcı Sayısı

Maksimum 16 kişi önerilmektedir.

Katılımcı Profili

Tüm çalışanlar.

NLP GRUP KURUMSAL

Copyright © 2003 NLP GRUP T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Grup Eğitim Yabancı Dil Kursu 625 sayılı “Özel Öğretim Kurumları Yasası” ile bağlı yönetmelik hükümlerine göre adı geçen Bakanlığın “Kurum açma ve Öğretime başlama” kurallarına uygun olarak açılmıştır ve aynı Bakanlığın denetim ve gözetiminde faaliyet gösterir.