KİŞİSEL ETKİNLİĞİ ARTTIRMA

“Kişisel Etkinliği Artırma” eğitimi uygulamaya dönük ve katılımcılarda farkındalık yaratmayı amaçlayan bir program. Bu eğitim programının hedefi, “Duygusal Zekayı” güçlendirip , duyguları bastırmadan lehinize çevirmeyi başarmak.

Program Hedefi

Program, kişinin kendisine tuzak kuran,başarı ve mutluluğunu engelleyen yönlerini keşfetmesine ön ayak olma amacını taşır.

Program İçeriği

 • İletişim Süreci
  • Dört kritik faktör
   • Aktif dinlemek
   • Algılama
   • Empati
   • Nesnellik
 • İletişim Buzdağı 
  • Davranış modeli envanteri uygulaması
  • Davranış / Tavır / Kişilik
  • Geleneksel davranışlar
   • Pasif
   • Saldırgan
   • Manipülatif
  • Güvenli davranış (Assertiveness)

   • Tanım
   • Yaşam pozisyonları
   • Geliştirme
   • Yönetim yaklaşımı
   • Yetişkin / Çocuk / Ebeveyn / Ego Durumları
 • Kişisel Etkinlik : Öncelik ve Hedefler 

  • Kişisel yaşam dairesi

   • Önceliklerin domino etkisi
   • Mantıksal düzey sıralaması; Ideal yaşam: 4N 1K
 • Duyguları Yönetmek

  • Stres kaynakları

   • Ben ve ben

   • Ben ve işim

   • Ben ve onlar

  • Farkındalığı arttırmak

  • ‘Çatışma Tarzı’ envanterinin uygulanması

Zaaflar ve silahlar

Program Süresi

2-3 Gün

Katılımcı Sayısı

Maksimum 18 kişi önerilmektedir.

Katılımcı Profili

 Tüm çalışanlar.

NLP GRUP KURUMSAL

Copyright © 2003 NLP GRUP T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Grup Eğitim Yabancı Dil Kursu 625 sayılı “Özel Öğretim Kurumları Yasası” ile bağlı yönetmelik hükümlerine göre adı geçen Bakanlığın “Kurum açma ve Öğretime başlama” kurallarına uygun olarak açılmıştır ve aynı Bakanlığın denetim ve gözetiminde faaliyet gösterir.