KOÇLUK BAŞARISINA GİRİŞ

Program Hedefi
 

Bu program katılımcılara, insanların tüm potansiyellerini etkili ve pozitif bir şekilde kullanmalarına yardımcı olmaları için, bir beceri ve teknik seti vermektedir.

 

Bu programın sonunda katılımcılar;

 

 • Özel ve iş yönetimi çevrelerinde bir Koçluk seansını başarılı bir şekilde planlama, idare etme ve gözden geçirme için gerekli becerileri geliştirme,
 • Takım ve bireyleri tam potansiyellerine ulaştırma yeteneklerine olan güvenlerini arttırma,
 • Etkileme ve ikna becerilerini geliştirme

 

Fırsatlarını bulmuş olacaklardır.

Program İçeriği

 • Bir koçluk programı için çerçeve
 • Koçluk nedir?
 • Başarılı bir koç olmak için gerekli beceri seti.
 • İletişim mükemmeliyeti modeli –başkalarının dünya modelini anlamak
 • Uyum kurmak ve koçluk ittifakı
 • Koçluk stilleri – öğretme, etkileme, destekleme ve delege etmek.
 • Değişim seviyeleri – çevre, davranış, yetenekler ve beceriler, inançlar, tutum, kimlik.
 • Değişim düzeylerini keşfetmek için sorgulama ve dinleme becerileri
 • Bir koçluk seansını yapılandırma ve planlama
 • İyi şekillendirilmiş bir sonuç belirleme- nihai hedefler, performans hedefleri ve sonuçlara dahil olmak üzere
 • Performans Bloğunu tanımlama – bilgi, beceriler, tutum, yeterlilik
 • Koçun Araç Kutusu – Bloktan Sonuca doğru ilerleme.
 • Bir eylem planını taahhüt etme
 • Açık çerçeve diyalogu.
 • Kişisel eylem planlaması.

 

 

 
Program Süresi

4 Gün

Katılımcı Sayısı

Maksimum 18 kişi önerilmektedir.

Katılımcı Profili

 

Bu program özellikle insanların iş ve özel yaşamlarında tam potansiyellerin ulaşmalarına yardımcı olmak için gerekli becerileri geliştirmek isteyenler için tasarlanmıştır.

NLP GRUP KURUMSAL

Copyright © 2003 NLP GRUP T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Grup Eğitim Yabancı Dil Kursu 625 sayılı “Özel Öğretim Kurumları Yasası” ile bağlı yönetmelik hükümlerine göre adı geçen Bakanlığın “Kurum açma ve Öğretime başlama” kurallarına uygun olarak açılmıştır ve aynı Bakanlığın denetim ve gözetiminde faaliyet gösterir.