KURUM KÜLTÜRÜ

Program Hedefi

Örgütler de bireyler gibi kişiliklere sahiptir. Değerler, ortak anlayışlar, inanışlar, kurum kültürünü oluşturur. Kurumun kültürü oluşurken, hedefler ve bu hedeflere ulaşım yolları net bir şekilde belirtilmemişse kurum kültürünün nasıl oluşacağı da belli olmaz. Nasıl bir kurum istediğiniz ve bunu nasıl gerçekleştirebileceğinizin temelleri bu eğitimin ana konusudur.
Program İçeriği

 

 • Kurum hedeflerinin tespiti
  - Amaç ve hedeflerin belirlenmesi
  - Stratejiler ve hedefler
  - Politikalar / Kurum ve bölümler için örnekler.
 • Üst yönetimin kültür oluşumu
  - Hedef oluşturmasını bilmek
  - Yönetici hedef ve amaçlarını anlayabilmek (Yönetici yönetebilmek)
 • Beyaz yakalılarda kültür oluşumu
  - Kendini tanımak
  - Takımı tanımak/Nasıl bir takımdayım
 • Örgütsel verimlilik
  - Bilginin paylaşımı
  - Ne tür iletişim ?
  - Değişim
  - Dönüşüm

Kültürün kalıcı hale getirilmesi
- Sistemler
- Uygulamaların takibi
- Bireysel alışkanlık kazandırılmasını yöntemleri
Program Süresi

2 Gün (16 saat)

Katılımcı Sayısı

Maksimum 18 kişi önerilmektedir.

Katılımcı Profili

Bütün kademelerdeki yöneticiler ve kurum kültürü oluşturulması çalışmalarına katılan kişiler.

NLP GRUP KURUMSAL

Copyright © 2003 NLP GRUP T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Grup Eğitim Yabancı Dil Kursu 625 sayılı “Özel Öğretim Kurumları Yasası” ile bağlı yönetmelik hükümlerine göre adı geçen Bakanlığın “Kurum açma ve Öğretime başlama” kurallarına uygun olarak açılmıştır ve aynı Bakanlığın denetim ve gözetiminde faaliyet gösterir.