KURUMSAL EĞİTİMLER

Kurumsal Eğitimler

Kişisel Gelişim

Başarılı bir sonuç için müzakere

Müzakere, zaman ve para tasarrufu sağlayıp, stresi azaltarak ilişkileri kurtaran etkili bir yol olabilmektedir. Pek çok yönetici için hayati önemde olabilen ve her işyeri için uzun vadeli etkiler yaratabilen bir beceridir. Konunun en önemli uzmanlarından biri tarafından verilen ve oldukça pratik olan bu üç günlük kurs, başarılı müzakere tekniklerine ve bunların uygulamalarına derinlemesine bir rehber niteliği taşımaktadır.(program 3 gün boyunca devam eder.)

Ekip çalışması
Programda; katılımcılara ekip çalışmasının temel unsurlarını uygulama ağırlıklı olarak kazandırmak hedeflenmektedir.(1 gün 8 saat)

Etkin Düşünme Yöntemleri

Programda; katılımcılara etkin düşünmenin dört unsuru olan yaratıcı, gerçekçi, eleştirel ve esnek düşünme becerilerini kazandırmak hedeflenmektedir. (2 gün 16 saat)

Etkin İnsan Yönetimi

Bir yönetici olarak, tam anlamıyla etkili olabilmek için gerekli özelliklerden birisi de, diğerlerini yönetebilme yeteneğidir. Yanınızda çalışanların katılımı olmadan herhangi bir başarıya imza atmanız düşünülemez. Bu durumda onların kişisel gelişimi ve özellikle değişim süreçlerine adaptasyonları hayati önem taşır. Her yönetici, değişik karakterlerdeki çalışanlardan motivasyonu yüksek, başarılı ekipler kurma ihtiyacı duyar. Bu program, tüm bu sayılanları gerçekleştirmenin ipuçlarını sunmaktadır. ( 3 gün boyunca devam eder.)

Kişisel Değisim ve Motivasyon

Programda; 21.yy profesyonellerine yaşadıkları değişime hızlı uyum sağlayabilmeleri ve değişimden rekabet avantajı elde edebilmeleri için gereken esnek düşünce ve davranış kalıplarını kazandırmak hedeflenmektedir.( 2 gün 16 saat boyunca devam etmektedir.)

Kurumsal Hizmet Kalitesi ve Profesyonellik

Kurumsal Hizmet Kalitesi ve Profesyonellik” programında, katılımcıların kurumsal hizmet ve kurum imajını, profesyonel davranışlarla iç ve dış müşterilere yansıtma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Katılımcı Profili; Kuruma yeni katılan çalışanlar, hizmetliler, resepsiyonistler, sekreterler, güvenlik görevlileri. ( 1 gün 8 saat boyunca devam etmektedir.)

Profesyonel Yaşamda Duyguların Yönetimi

“Profesyonel Yaşamda Duyguların Yönetimi” programında, katılımcılara kendi duygularını yönetebilmeleri için gerekli olan duygu yönetimi becerilerini kazandırmak hedeflenmektedir.(2 gün 16 saat boyunca devam etmektedir.)

Stres Yönetimi

“Stres Yönetimi” programında, iş yaşamında karşılaşılan stresi yönetmek amacıyla, katılımcılara stresle baş çıkma tekniklerini ‘uygulama ağırlıklı olarak’ kazandırmak hedeflenmektedir. ( 1 gün 8 saat boyunca devam eder.)

Zaman ve Önceliklerin Yönetimi

“Zaman ve Önceliklerin Yönetimi” programında, katılımcılara iş yaşamlarındaki hedefleri doğrultusunda zamanlarını daha etkili ve verimli kullanabilmeleri için gerekli olan teknikleri kazandırmak hedeflenmektedir.(1 gün 8 saat)

Satış ve Pazarlama

Profesyonel Müşteri İlişkileri

“Profesyonel Müşteri İlişkileri” programında, katılımcıların farklı müşteri profilleri ile yüzyüze ve telefonda müşteri ilişkileri becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. ( 1 gün 8 saat)

Satışçılar İçin Etkileme ve İkna Teknikleri

“Satışçılar İçin Etkileme ve İkna Teknikleri” programında, katılımcıların müşterileriyle kurdukları profesyonel ilişkilerinde, etki güçleri ve akılda kalıcılıklarını artırmalarını sağlamak hedeflenmektedir. 2 Gün (16 saat) boyunca devam eder.

Satışçılar İçin Sunum ve Tanıtım Teknikleri

“Satışçılar İçin Sunum ve Tanıtım Teknikleri” programında, katılımcılara farklı profildeki müşterilere satışı kapamaya yönelik ve akılda kalıcı sunum ve tanıtımlar yapabilmeleri için gereken becerileri kazandırmak hedeflenmektedir. 2 Gün (16 saat) boyunca devam eder. Katılım maksimum 8 kişi ile sınırlıdır.

Temel Satış

“Temel Satış Teknikleri” programında, katılımcılara satışlarını artırmak ve farklı müşteri profillerine uyum sağlamak için kullanabilecekleri satış tekniklerini kazandırmak hedeflenmektedir. 2 gün boyunca toplam 16 saat devam eder.

Yönetim ve Liderlik

Motivasyon ve Liderlik

Turizm endüstrisinde ve hizmet sektöründe çalışanlarla müşteriler arasındaki ilişkinin kalitesi çok önemlidir. Bu kursun sonunda iş arkadaşlarınızla, ziyaretçilerle ve mal tedarik ettiğiniz kişilerle her seviyede çok daha esnek bir ilişki kurabileceksiniz. “5 YILDIZ” teriminin işaret ettiği nitelikleri gerçekten uyguluyor olacaksınız. Müşterileriniz ve ziyaretçileriniz yanınızdan ayrılırken tadını çıkardıkları hizmetin yüksek standardından söz edecekler. Eğitim 3 gün boyunca devam eder.

Coaching

“Coaching – Yönetimde Koçluk Becerileri” programında, katılımcıların ‘coaching’ süreci içerisinde yer alan hedef belirleme, görevlendirme, motivasyon ve geri bildirim becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir. Eğitim 2 gün boyunca toplam 16 saat devam eder.

Değişim ve Liderlik

“Değişim ve Liderlik” programında, katılımcılara değişimi yönlendirmeyi hedefleyen bir kurum kültürünün oluşmasına katkıda bulunacak bilgi ve tutumları kazandırmak hedeflenmektedir. Eğitim 2 gün boyunca toplam 16 saat devam eder.

İlk Kademe Yöneticiler İçin Temel Yönetim Becerileri

“İlk Kademe Yöneticiler İçin Temel Yönetim Becerileri” programında, katılımcılara yöneticilik bakış açısı kazandırılarak yönetim becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir. Yöneticilik sorumluluklarını yeni üstlenmiş ilk kademe yöneticiler ya da üstlenmesi düşünülen yönetici adayları için oluşturulan bir programdır. Eğitim 2 gün boyunca toplam 16 saat devam eder.

Kurum Kültürü

Örgütler de bireyler gibi kişiliklere sahiptir. Değerler, ortak anlayışlar, inanışlar, kurum kültürünü oluşturur. Kurumun kültürü oluşurken, hedefler ve bu hedeflere ulaşım yolları net bir şekilde belirtilmemişse kurum kültürünün nasıl oluşacağı da belli olmaz. Nasıl bir kurum istediğiniz ve bunu nasıl gerçekleştirebileceğinizin temelleri bu eğitimin ana konusudur. Bütün kademelerdeki yöneticiler ve kurum kültürü oluşturulması çalışmalarına katılan kişiler bu program için doğru profilleri oluştururlar. Eğitim 2 gün boyunca toplam 16 saat devam eder.

Toplantı Yönetimi

“Toplantı Yönetimi” programında, katılımcılara toplantı yönetimi becerilerini kazandırmak hedeflenmektedir. İlk ve orta kademe yöneticiler. Eğitim 1 gün boyunca toplam 8 saat devam eder.

Yönetimde İnsan İlişkileri ve Ekip Motivasyonu

“Yönetimde İnsan İlişkileri ve Ekip Motivasyonu” programında, yönetici-asistan ilişkilerini geliştirmek amacıyla, katılımcıların asistanları ile ilişkilerinde kullandıkları yöntemler gözden geçirilerek, hedeflerine ulaşmak için mevcut becerilerini geliştirmelerini sağlamak hedeflenmektedir. İlk ve orta kademeli yöneticiler için hazırlanan bu program 2 gün boyunca toplam 16 saat devam etmektedir.

İnsan Kaynakları

Eğitici Eğitimi

“Eğitici Eğitimi” programında, katılımcıların kurum performansına katkıda bulunacak eğitim programları tasarlayabilmeleri ve sunabilmeleri amacıyla, eğitimcilik becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Yeni eğitim vermeye başlayacak olanlar ve deneyimli eğitimciler için yararlı bir programdır. Maksimum 8 kişilik bir eğitimdir. Toplam 2 gün boyunca 16 saat devam eder.

Sunum Teknikleri

Hayatımızın her aşamasında sunum yapmakla karşı karşıya kalabiliyoruz. ‘sunum teknikleri’ eğitimi ile katılımcıların sunumlarını daha etkili, verimli ve çekici hale getirmeleri ve yeni sunum tekniklerini öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
Etkili sunum yapmak isteyen profesyonel çalışanlar, derslerindeki sunumlarını daha yaratıcı hale getirmek isteyen üniversite öğrencileri ve daha çekici sunum yapmak isteyenler ile topluluk önünde daha rahat konuşmak isteyenler 1 gün boyunca sunum teknikleri eğitimine katılabilirler.

Kurumsal eğitimler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz lütfen eğitim başvuru formunu doldurunuz.

NLP GRUP KURUMSAL

Copyright © 2003 NLP GRUP T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Grup Eğitim Yabancı Dil Kursu 625 sayılı “Özel Öğretim Kurumları Yasası” ile bağlı yönetmelik hükümlerine göre adı geçen Bakanlığın “Kurum açma ve Öğretime başlama” kurallarına uygun olarak açılmıştır ve aynı Bakanlığın denetim ve gözetiminde faaliyet gösterir.