KURUMSAL HİZMET KALİTESİ

KURUMSAL HİZMET KALİTESİ VE PROFESYONELLİK
Program Hedefi“Kurumsal Hizmet Kalitesi ve Profesyonellik” programında, katılımcıların kurumsal hizmet ve kurum imajını, profesyonel davranışlarla iç ve dış müşterilere yansıtma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Program İçeriği

Kurumsal Hizmet Kalitesi

Kurumsal Hizmet Kalitesi Kavramı

Kurumsal Hizmet Kalitesinin Boyutları

Kurumsal Hizmet Kalitesinde Standartlar

Kurumsal Hizmet Kalitesinde Yaşanılan Sorunlar

Kurumsal Hizmet Kalitesi ve Müşteri Memnuniyeti

Müşteri Memnuniyetinin Kurum ve Çalışan Hedeflerine Etkileri

Müşteri Odaklılık

İç ve Dış Müşteri Kavramı

Kurum ve Müşteri İlişkilerinin Önemi

Profesyonellik

Profesyonellik Bilinci

Profesyonelliğin Boyutları
Profesyonel Düşünce ve Davranış Kalıpları

Kurum İmajını Profesyonel Davranışlarla İç ve Dış Müşterilere Yansıtmak

Müşteri İlişkilerinde Profesyonellik

Profesyonel Yaşamda Giyim Konusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Program Süresi

1 Gün (8 saat)

Katılımcı Sayısı

Maksimum 16 kişi önerilmektedir.

Katılımcı Profili

Kuruma yeni katılan çalışanlar, hizmetliler, resepsiyonistler, sekreterler, güvenlik görevlileri.

NLP GRUP KURUMSAL

Copyright © 2003 NLP GRUP T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Grup Eğitim Yabancı Dil Kursu 625 sayılı “Özel Öğretim Kurumları Yasası” ile bağlı yönetmelik hükümlerine göre adı geçen Bakanlığın “Kurum açma ve Öğretime başlama” kurallarına uygun olarak açılmıştır ve aynı Bakanlığın denetim ve gözetiminde faaliyet gösterir.