PROBLEM ÇÖZME VE KARAR VERME

Program hedefi

Program,

  • iş hayatında karşılaşılan problemleri tanımlama ve değerlendirme,

  • problemlerin çözümü için çok yönlü bir yaklaşım geliştirme ve her bir alternatifin etkinliğini belirleme,

  • belirsizlik ortamında karar verme ve verilen kararların işe olan etkilerini tartma,

  • günümüz iş dünyasında problem çözme ve karar almada kullanılan etkin düşünme teknikleri

  • problem çözme ve karar almada yaratıcılığın gerekliliği,

  • kişiliğin yaratıcılık üzerindeki etkileri,

  • yaratıcılığın bir çalışma biçimi olarak günlük hayata geçirilmesi

amaçlarını taşır

 Programın içeriği

 ·   Problem çözme ve karar verme kavramına giriş

–  Problem çözme ve karar verme üzerine düşünceler

–  Problem çözme ve karar vermede yaratıcılığa duyulan ihtiyaç

–  Ben ne kadar yaratıcıyım?

–  Doğal yaratıcılık / Öğrenilen yaratıcılık

 ·  Problem çözme ve karar vermenin önündeki engeller

– Kanıksama

– Kompleks düşünce

– Kişilik faktörleri

– Geleneksel öğretim teknikleri iş hayatımızda problemlere yaklaşımımızı nasıl etkiliyor?

 ·  Problem çözme ve karar verme için düşünce teknikleri ve pratik uygulamalar

– Yatay düşünce

– Zihin haritaları

– Altı düşünce şapkası

– Vücut çevresiyle düşünme

– Egzersizler

 ·  Yaratıcılık ve gelecek ile ilgili tahminlerde bulunma

– Aktif / reaktif düşünce

– Tahmin etme / Buluş / Mükemmeliyetçilik

  • Değer tekelleri

Program Süresi

2 Gün

Katılımcı Sayısı

Maksimum 18 kişi önerilmektedir.

Katılımcı Profili

Günlük çalışmaları problem çözmeyi ve karar vermeyi gerektiren tüm yönetici ve çalışanlar katılabilirler.

NLP GRUP KURUMSAL

Copyright © 2003 NLP GRUP T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Grup Eğitim Yabancı Dil Kursu 625 sayılı “Özel Öğretim Kurumları Yasası” ile bağlı yönetmelik hükümlerine göre adı geçen Bakanlığın “Kurum açma ve Öğretime başlama” kurallarına uygun olarak açılmıştır ve aynı Bakanlığın denetim ve gözetiminde faaliyet gösterir.