PROFESYONEL YAŞAMDA DUYGULARIN YÖNETİMİ

Program Hedefi“Profesyonel Yaşamda Duyguların Yönetimi” programında, katılımcılara kendi duygularını yönetebilmeleri için gerekli olan duygu yönetimi becerilerini kazandırmak hedeflenmektedir.Program İçeriği

İş Performansı Açısından Duygu Yönetiminin Önemi

Duygu ve İş Motivasyonu İlişkisi

Duyguların Gücü

Duyguların Oluşumu

Duygunun Tanımı

Beynin İşleyişi

Duygu, Düşünce ve Davranışların İlişkisi

Duygu Yönetiminin 3 İlkesi

Klasik Şartlama

Operant Şartlama

Model Alma

Duyguların Yönetiminde Duygusal Zeka Kavramı

Duygu Yönetimi Becerileri
Kişisel Farkındalık

Kendini Yönetmek

Motivasyon

Empati

Sosyal Beceriler

Grup Çalışması ve Uygulamalar

Program Süresi

2 Gün (16 saat)

Katılımcı Sayısı

Maksimum 16 kişi önerilmektedir.

Katılımcı Profili

Tüm çalışanlar.

NLP GRUP KURUMSAL

Copyright © 2003 NLP GRUP T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Grup Eğitim Yabancı Dil Kursu 625 sayılı “Özel Öğretim Kurumları Yasası” ile bağlı yönetmelik hükümlerine göre adı geçen Bakanlığın “Kurum açma ve Öğretime başlama” kurallarına uygun olarak açılmıştır ve aynı Bakanlığın denetim ve gözetiminde faaliyet gösterir.