SATIŞÇILAR İÇİN ETKİLEME VE İKNA TEKNİKLERİ

Program Hedefi”Satışçılar İçin Etkileme ve İkna Teknikleri” programında, katılımcıların müşterileriyle kurdukları profesyonel ilişkilerinde, etki güçleri ve akılda kalıcılıklarını artırmalarını sağlamak hedeflenmektedir.

Program İçeriği

Etkileme Sanatı ve Etkilenmenin Önündeki Engeller

Etki Yaratmanın 4 Aşaması

Sonucu Belirlemek

Duyusal Keskinlik

Esnek Davranış

Harekete Geçmek

Satışta Etkileme ve İkna Teknikleri

Kullanılan Sözler, Ses Tonu ve Beden Dili İle Uyum Sağlama ve
Yönlendirme Teknikleri

Kişisel Benzeşimlilik

Karşılıklı Kazan-Kazan Yaklaşımının Oluşturulması

İlişkilerde Karşılıklı Faydaların Vurgulanması

Temsil Sistemleri: Dört Farklı İletişim Tarzı İle Uyum Sağlamak

Meta Programlar: Müşteri Zihninin Algılama, Düşünme, Hissetme ve
Uygulama Alanlarındaki Ana Programları

Zihnin Dört Ana Programına Göre Etkileme ve İkna Stratejilerinin
Oluşturulması

Algılama (Değişim Karşısındaki Tepki, İlgi Alanları ve Bilgiyi Alma
Boyutu)

Düşünme (Değerlendirme ve Karar Verme Kalıpları)

Hissetme (Motivasyon ve Motiv Kalıpları)

Uygulama (Aktivite ve Organizasyon Kalıpları)

Grup Çalışmaları ve Uygulamalar

Program Süresi

2 Gün (16 saat)

Katılımcı Sayısı

Maksimum 16 kişi önerilmektedir.

Katılımcı Profili

Tüm satışçılar.

NLP GRUP KURUMSAL

Copyright © 2003 NLP GRUP T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Grup Eğitim Yabancı Dil Kursu 625 sayılı “Özel Öğretim Kurumları Yasası” ile bağlı yönetmelik hükümlerine göre adı geçen Bakanlığın “Kurum açma ve Öğretime başlama” kurallarına uygun olarak açılmıştır ve aynı Bakanlığın denetim ve gözetiminde faaliyet gösterir.