SATIŞÇILAR İÇİN SUNUM VE TANITIM TEKNİKLERİ

Program Hedefi”Satışçılar İçin Sunum ve Tanıtım Teknikleri” programında, katılımcılara farklı profildeki müşterilere satışı kapamaya yönelik ve akılda kalıcı sunum ve tanıtımlar yapabilmeleri için gereken becerileri kazandırmak hedeflenmektedir.

Program İçeriği

Hazırlık ve Planlama

Hedefin Belirlenmesi

Müşteri Profili Analizi

İçerik Tasarımı

Zaman Planının Hazırlanması

Satış Materyalleri ve Görsel Malzemelerin Hazırlanması

Mekan Kontrolü ve Oturma Düzeni

Heyecan İle Başa Çıkma Teknikleri

Beceri ve Teknikler

Amaca Yönelik Sözcüklerin Kullanımı

Teknik Bilgilerin İlgi Çekici Hale Getirilmesi

Müşteri Profiline Uygun Beden Dili ve Ses Tonu Kullanımı

Satış Materyalleri ve Görsel Araçları Etkili Kullanma Becerileri

Zor Durum ve Davranışlarla Başa Çıkma Teknikleri

Kamera Çekimli Provalar ve Geri Bildirim

Program Süresi

2 Gün (16 saat)

Katılımcı Sayısı

Her bir katılımcının kameraya kaydedilen sunum ve tanıtım provalarının izlenip geri bildirim verilmesinden dolayı, katılımcı sayısı maksimum 8 kişi önerilmektedir.

Katılımcı Profili

Görev ve sorumlulukları gereği sunum ve tanıtım yapmaları planlanan ve halihazırda yapan tüm satışçılar.

NLP GRUP KURUMSAL

Copyright © 2003 NLP GRUP T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Grup Eğitim Yabancı Dil Kursu 625 sayılı “Özel Öğretim Kurumları Yasası” ile bağlı yönetmelik hükümlerine göre adı geçen Bakanlığın “Kurum açma ve Öğretime başlama” kurallarına uygun olarak açılmıştır ve aynı Bakanlığın denetim ve gözetiminde faaliyet gösterir.