STRES YÖNETİMİ

Program Hedefi

“Stres Yönetimi” programında, iş yaşamında karşılaşılan stresi yönetmek amacıyla, katılımcılara stresle baş çıkma tekniklerini ‘uygulama ağırlıklı olarak’ kazandırmak hedeflenmektedir.

Program İçeriği

Stres ve Stresin İş Performasına Etkileri

Stresin Tanımı

İş Yaşamındaki Stres Faktörleri

Stresin, Ekip ve Çalışan Üzerindeki Etkileri

Stresin Beden Üzerindeki Belirtileri

Stresin Duygu ve Davranışlar Üzerindeki Etkileri

Stres Altında Yaşanan Yoğun Duyguların İş İlişkilerine Etkileri

Stres Yaşarken Sergilenen Davranışlar

Stresi Bir Sorun Haline Getiren Unsurlar

Sık ve Uzun Süre Yaşanan Stresin Beden, Zihin ve Duygular Üzerindeki        Olumsuz Etkileri

Farklı Stres İhtiyaçları ve Karşılama Şekilleri

Stresle Başa Çıkmak İçin Gereken Uygun Düşünce, Duygu ve Davranış        Modelleri
Gevşeme Egzersizleri

Kas Gevşetme, Nefes ve Hayal Çalışmaları

Program Süresi

1 Gün (8 saat)

Katılımcı Sayısı

Maksimum 16 kişi önerilmektedir.

Katılımcı Profili

Tüm çalışanlar.

NLP GRUP KURUMSAL

Copyright © 2003 NLP GRUP T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Grup Eğitim Yabancı Dil Kursu 625 sayılı “Özel Öğretim Kurumları Yasası” ile bağlı yönetmelik hükümlerine göre adı geçen Bakanlığın “Kurum açma ve Öğretime başlama” kurallarına uygun olarak açılmıştır ve aynı Bakanlığın denetim ve gözetiminde faaliyet gösterir.