TOPLANTI YÖNETİMİ

Program Hedefi”Toplantı Yönetimi” programında, katılımcılara toplantı yönetimi becerilerini kazandırmak hedeflenmektedir.
Program İçeriği

Toplantıların Ekip Performansı Açısından Önemi

Toplantıların Amaçları

Toplantı Öncesi Hazırlık ve Planlama

Toplantı Yapma Kararının Alınması

Toplantı Hedefinin Belirlenmesi

Toplantı Gündeminin Oluşturulması

Katılımcıların Belirlenmesi

Mekan ve Görsel Araçların Seçimi

Toplantı Yönetimi Becerileri

Toplantı Kurallarının Belirlenmesi

Toplantılarda Rol ve Sorumluluklar

Zor Katılımcılarla Başa Çıkma Teknikleri

Toplantılarda Olası Senaryolar

Toplantı Kararlarının Takibi

Toplantı Zamanının Verimli Kullanılması

Grup Çalışmaları ve Uygulamalar

Program Süresi

1 Gün (8 saat)

Katılımcı Sayısı

Maksimum 16 kişi önerilmektedir.

Katılımcı Profili

İlk ve orta kademe yöneticiler.

NLP GRUP KURUMSAL

Copyright © 2003 NLP GRUP T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Grup Eğitim Yabancı Dil Kursu 625 sayılı “Özel Öğretim Kurumları Yasası” ile bağlı yönetmelik hükümlerine göre adı geçen Bakanlığın “Kurum açma ve Öğretime başlama” kurallarına uygun olarak açılmıştır ve aynı Bakanlığın denetim ve gözetiminde faaliyet gösterir.