ZAMAN VE YAŞAM YÖNETİMİ

Bu seminer, zaman yönetiminin temel prensiplerinin kavranmasını ve uygulanmasını amaçlayan, uygulamaya dayalı oldukça pratik bilgiler içeren bir yapıda hazırlanmıştır.

Program hedefi

Program;

 • Zaman yönetimi amaçlarını anlama,
 • Günlük işlerinde zaman kaybettiren faktörleri belirleme,
 • Kendi özel durumları için verimli zaman yönetimi stratejileri gerçekleştirebilme,
 • Zamanında harekete geçmek için düzenli bir zaman yönetimi yaklaşımına sahip olma,
 • Yetki devrini bir zaman yönetimi aracı olarak verimli bir şekilde kullanabilme,
 • Bu seminerde geliştirilmiş zaman yönetimi teknik, kavram ve stratejilerini uygulayabilme,
 • Günlük işlerde ve uzun vadede zamanı yönetme, becerilerini kazandırma amaçlarını taşır.

Programın içeriği

Zaman ve toplantı yönetimine neden ihtiyaç duyuyoruz?

 • Zamanı yönetmek

 • Toplantıları yönetmek

İşe başlamak

 • Bireysel Analiz

 • Zamanımı ben nasıl yönetiyorum sorusuna cevap arama

 • Zaman tuzaklarımız neler?

Bütünsel yaklaşım

 • Planlamanın zaman yönetiminde önemi

 • Hedeflerin net, anlaşılır ve uygulanabilir olmasının zaman planlama
  açısından önemi

Doğruyu seçmek

 • Planlar arasından önceliklerin saptanması

 • Programlamanın hayatı kolaylaştıran önemi

 • Program önerileri ve haftalık programın uygulanması

Tuzaklardan korunmak

 • Düzenin önemi

 • Bölünmelerle başedebilmek

Birlikte çalışmak

 • Zaman ilintili kişilik profilinin belirlenmesi

 • İşleri delege etme

 • Hayır diyebilme

Ekip zamanının etkin kullanımı

 
Program Süresi

2 Gün

Katılımcı Sayısı

Maksimum 18 kişi önerilmektedir.

Katılımcı Profili

Zamanı etkin bir şekilde kullanmak isteyen herkes bu programa katılmalıdır.

NLP GRUP KURUMSAL

Copyright © 2003 NLP GRUP T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Grup Eğitim Yabancı Dil Kursu 625 sayılı “Özel Öğretim Kurumları Yasası” ile bağlı yönetmelik hükümlerine göre adı geçen Bakanlığın “Kurum açma ve Öğretime başlama” kurallarına uygun olarak açılmıştır ve aynı Bakanlığın denetim ve gözetiminde faaliyet gösterir.